Jabatan Perlesenan dan Kesihatan Awam Jabatan Perlesenan dan Kesihatan Awam

¬ękembali

Berikut merupakan fungsi jabatan pelesenan dan kesihatan awam:

 • Menjalankan perkhidmatan perbandaran seperti kutipan sistem pepejal
 • Meyelia tapak pelupusan
 • Mengendalikan kempen kebersihan dan kitar semula
 • Menyiasat aduan awam berkaitan dengan kebersihan persekitaran
 • Kawalan penyakit berjangkit seperti denggi
 • Membuat pemeriksaan bagi pelindungan alam sekitar daripada kacau ganggu, haiwan rayau, bising, asap, habuk dan pembakaran terbuka
 • Mencegah, mengawal dan memulihara alam sekitar
 • Menjalankan kerja-kerja Ad hoc
 • Memperoses permohonan lesen baru dan pembaharuan lesen:
 1. Perniagaan kecil sementara
 2. Papan iklan
 3. Permit kain rentang
 4. Pasar malam/tani
 5. Penjaja
 6. Tred
 • Mengawal aktiviti perniagaan
 • Menyimpan dan merekodkan butiran-butiran pelesenan
 • Menguatkuasakan Undang-Undang Kecil berkaitan