MENU

Perkhidmatan Pungutan Sampah

Aktiviti

Kekerapan/Masa

Huraian Tugas

Pencapaian yang Diperlukan

1) Pembersihan tong sampah kompaktor

3 kali seminggu

1) Mengangkut dan mengutip semua sampah sarap di dalam dan sekitar tong sampah

2) Elakkan memampatkan sampah di hadapan rumah/kedai.

1) Tiada sisa buangan di dalam dan di luar tong sampah.

2) Sekitar tong sampah sentiasa bersih.

2) Pusat Bandar

Tiap-tiap hari

Memungut dan mengangkat semua sampah di dalam dan sekitar tong persendirian dan tong awam.

Kawasan pusat Bandar sentiasa bersih.

3) Kawasan Perumahan

3 kali seminggu

Memungut dan mengangkat sampah di dalam dan sekitar tong dari rumah ke rumah dan kedai.

1) Pungutan mengikut jadual.

2) Semua tong-tong sampah dikosongkan dan.

4) Pembuangan Sampah secara haram termasuk sisa ubahsuai bangunan dan sampah kebun.

Mengikut keperluan

Memungut dengan menggunakan backhoe dan letak notis "Jangan Buang sampah Disini".

Hindari kes seperti ini berlaku.

5) Kedudukan tong sampah

Sepanjang masa

Letak tong dengan baik tidak membahayakan lalulintas dan mudah untuk pengguna.

 

6) Tapak pelupusan

Tiap-tiap hari

1) Buang sampah ke dalam lubang/kawasan rendah.

2) Dilarang membakar.

 

7) Lori sampah

Tiap-tiap hari

Basuh lori.

Lori bersih dan tidak berbau busuk

Kemaskini Terakhir: Rabu, 7 Oktober 2020 - 12:57pm