MENU

1. Undang-undang Kecil Haiwan Merayau-rayau 1983

 1. Undang-undang Kecil Haiwan Merayau-rayau 1983 telah diwartakan di bawah Seksyen 3 Akta Kerajaan Tempatan 1976.  Undang-undang ini berkuatkuasa pada 1 Julai 1976.  Undang-undang ini telah memperuntukkan kesalahan sekiranya, pemilik atau penjaga  haiwan yang membiarkan atau membenarkan haiwan  jagaanya merayau-rayau di tempat-tempat awam.
 2. Pemberian kuasa menangkap, menahan, menembak dan menyembelih haiwan yang merayau-rayau adalah seperti berikut:
 3. Yang DiPertua, Setiausaha atau mana-mana pegawai MDTM yang diberi kuasa khas oleh YDP boleh menangkapatau menahan mana-mana haiwan yang merayau-rayau di tempat-tempat awam
 4. Sekiranya terdapat haiwan yang mengancam kesalamatan orang awam, ia boleh di tembak atau disembelih dan menghapuskan bangkai haiwan tersebut mengikut prosedur dan tempat yang ditetapkan oleh YDP dan Setiausaha MDTM.

2. Undang-undang Kecil Mencegah kekotoran 1983

 • Undang-undang ini diwartakan pada 1Julai1983. Undang-undang ini ditubuhkan bagi menjaga kebersihan kawasan MDTM. Undang-undang ini terpakai bagi seluruh kawasan MDTM di bawah peruntukan Seksyen 3 Akta Kerajaan Tempatan 1976.
 • Antara tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan kesalahan adalah seperti berikut:
 1. Menempatkan, menyimpan, membuang, membenarkan atau menempatkan kekotoran di tempat-tempat awam.
 2. Mengeringkan bahan-bahan seperti makanan, barang, atau benda ditempat awam.
 3. Membuang dan menempatkan sampah sarap serta menumpahkan cecair yang berbahaya seperti darah, air garam, atau bahan-bahan lain yang kotor dan berbau busuk di tempat -tempat awam.
 4. Membuang, menumpahkan atau menyingkirkan apa-apa jenis kekotoran sama ada di tempat awam serta melalui kenderaan bergerak atau tidak bergerak.
 5. Membuang atau mengacukan kapur abu, pasir, arang, rambut, kertas yang tidak diguna, bulu, atau bahan-bahan lain sama ada secara perbuatan atau di bawa angin ke tempat-tempat awam.
 6. Membuang atau meninggalkan barang-barang seperti botol, tin, bekas makanan, pembalut makanan, atau barang-barang lain di tempat-tempat awam.
 7. Menyimpan, membuang, meninggalkan atau mnempatkan bahan-bahan pembinan, pembersihan atau perobohan bangunan seperti simen, batu, tanag, pasir, kayu dan bahan-bahan lain di tempat-tempat awam. Di samping itu, pihak yang bertanggungjawab dalam kerja-kerja berikut yang gagal mengambil langkag-langkah keselamatan serta mengamcam keselamatan, kepentingan serta kesihatan orang awam.

3. Undang-undang Kecil Gunting Rambut dan Pendandan Rambut

 • Undang-undang Kecil Gunting Rambut dan Pendandan Rambut telah di wartakan di bawah Seksyen 103 Akta Kerajaan Tempatan 1976.  Undang-undang ini berkuatkuasa pada 1 Januari 1988.  Setiap pemilik premis perniagaan ini harus mematuhi perkara-perkara seperti berikut:

  1. Pendandan harus membersihkan diri dengan menggunakan air sabun dan air bersih sebelum melayan pelanggan.
  2. Semasa melayan pelanggan, pendandan diharuskan memakai kot atau overall yang bersih dan bersesuaian (kain yang berwarna putih atau warna-warna lembut).
  3. Setiap pendandan rambur harus menjalani pemeriksaan doktor dalam tempoh setahun sekali.

4. Undang-undang Kecil Tred Perniagaan dan Perindustrian

 • Undang-undang Kecil Perlesenan Tred Perniagan telah diwartakan pada tahun 1987 di bawah Seksyen 102 Akta Kerajaan Tempatan 1976.  Undang-undang ini terpakai di kawasan jajahan MDTM sahaja.  Setiap pemegang lesen harus mematuhi dan memastikan perkara-perkara seperti berikut:

  1. Kelengkapan peralatan pemadam kebakaran berada dalam kedaaan yang memuaskan hati Yang DiPertua.
  2. Semua tangga dan jalan keluar yang cukup dan mudah dielenggarakan.
  3. Semua tangga, laluan, pelantar dan jalan keluar bebas daripada segala halangan serta mudah untuk digunakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.

5. Bangunan Seragam 1984

6.Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Tanah Merah (Kelakuan dan Tatatertib) 1984

7.Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah-Sarap 1984

8. Iklan 1984

9. Kawalan dan Penyediaan Tempat-Tempat Makan 1985

10. Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan 1985

11. Bayaran Lesen

12. Peraturan-Peraturan dan Perintah-Perintah Tetap 1986

14.Perintah Pengangkutan Jalan( Peruntukan Mengenai Tempat-Tempat Letak Kereta) 1988<

15. Iklan Pilihanraya 1990

16. Taman 1981p

17. Pasar 1991

18. Penjaja 1991

19 Pengendalian Makanan 1991

20 Rumah-Rumah Tumpangan 1991

21. Tandas Awam 1991

22. Pelesenan Anjing 1991

Kemaskini Terakhir: Rabu, 7 Oktober 2020 - 12:57pm