MENU

BORANG-BORANG ONLINE

A. PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PELAN SUSUNATUR / UBAH SYARAT & PECAH SEMPADAN SERENTAK / LAPORAN CADANGAN PEMAJUAN (OSC 647)

BIL

SENARAI SEMAK / BORANG / LAMPIRAN BERKAITAN

UNIT YANG DIRUJUK

 

1. Kebenaran Merancang (KM)

 

1.  BORANG A (JADUAL PERTAMA KPPA (AM) NEGERI KELANTAN 2010)

2.  SENARAI SEMAK PELAN KEBENARAN MERANCANG SUSUNATUR

 

 

2. PELAN BANGUNAN (PB)

 

BORANG A (JADUAL KEDUA UKBS 1984 NEGERI KELANTAN)

 

 

BORANG A (JADUAL PERTAMA KPPA (AM) NEGERI KELANTAN 2010)

 

 

SENARAI SEMAK PELAN BANGUNAN

 

SENARAI SEMAK PELAN MENARA TELEKOMUNIKASI

 

SENARAI SEMAK PELAN TAMBAHAN ATAU UBAHSUAI BANGUNAN

 3. PELAN KEJURUTERAAN

 

PELAN KEJURUTERAAN

 

 

SENARAI SEMAK PELAN LAMPU JALAN

4. SUBSIDIARI KM

 

SENARAI SEMAK PERMOHONAN NAMA TAMAN DAN JALAN

 

 

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LANDSKAP

Kemaskini Terakhir: Rabu, 29 Januari 2020 - 1:36pm