MENU

IKLAN TAWARAN SEBUTHARGA

 

1.       Sebutharga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang yang berkaitan yang masih sah dan diperakui dibenarkan untuk menyertai sebutharga berikut :-

 

Bil

Tajuk & No. Sebutharga

Syarat Pendaftaran

Kod Bidang

Kategori Pengkhususan

 

1.

 

SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DAKWAT PENCETAK KOMPUTER BAGI KEGUNAAN MAJLIS DAERAH TANAH MERAH SECARA BERKALA BAGI TEMPOH SUKU TAHUN PERTAMA SEHINGGA SUKU TAHUN KEEMPAT 2019

 

 

NO SEBUTHARGA :

 

MDTM / S / 730 SH 19 / 01

 

DAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

 

21: PERALATAN/

KELENGKAPAN KOMPUTER

 

0101

 

01 PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER

 

* 01 PERSONAL COMPUTER AND RELATED PERIPHERAL AND SERVICES

 

 

2.       Butir-butir kerja dan Borang Penyertaan dan Sebutharga boleh didapati di pejabat Majlis Daerah Tanah Merah mulai dari 17-03-2019 hingga 20-03-2019 pada hari dan waktu berikut:-

 

          Ahad hingga Rabu   :   8.15 pagi hingga 12.45 tgh hari

                                              2.15 ptg hingga 4.00 ptg

 

3.       Harga Borang Sebutharga ialah RM 30.00 (Ringgit Malaysia: TIGA PULUH SAHAJA) satu set dan boleh dibeli dengan wang tunai bermula dari tarikh yang disebut di atas. Pastikan satu resit salinan resit bayaran untuk mendapatkan Borang Sebutharga.

 

4.       Borang Penyertaan Sebutharga mestilah diambil selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh tutup. Sebutharga yang lengkap hendaklah disertakan bersama Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan (SSM) dan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa pendaftaranya.

 

5.       Dokumen Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan di tulis No. Sebutharga serta tarikh tutup dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga sebelum atau pada  21-03-2019 (Khamis) jam 12.00 tengahari di pejabat Majlis Daerah Tanah Merah.

 

6.       Pejabat ini tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran dan penyebutharga yang berjaya sahaja akan diberitahu.

Kemaskini Terakhir: Rabu, 7 Oktober 2020 - 12:57pm