MENU

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH TANAH MERAH

  1. Kutipan sampah akan dilakukan setiap hari

  2. Keputusan mendiri bangunan/pecah sempadan dan ubah syarat dalam tempoh 108 hari

  3. Keputusan permohonan Sijil Kelayakan Duduk dalam tempoh 2 minggu

  4. Keputusan permohonan lesen premis perniagaan-perniagaan dan perusahaan dalam tempoh 4 minggu

  5. Pembayaran cukai takiran, caruman membantu kadar dan tempat letak kereta dalam tempoh 5 minit

  6. Keputusan permohonan penyewaan peralatan Majlis Daerah Tanah Merah dalam tempoh 15 minit

  7. Memberi jawapan kepada aduan-aduan pelanggan dalam tempoh 5 hari bekerja hingga 30 hari bekerja bergantung kepada skala setiap kes

  8. Kami berjanji semua undang-undang yang terpakai di kawasan Majlis akan dikuatkuasakan dengan adil bertujuan memastikan pembangunan terancang, kebersihan dan keindahan dapat dikekalkan dengan sebaik mungkin