MENU

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2016

Bil

JANJI

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

1.

Kutipan sampah akan dilakukan setiap hari

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

 

 

 

2.

Keputusan mendiri bangunan/pecah sempadan dan ubah syarat dalam tempoh 108 hari

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

 

 

 

3.

Keputusan permohonan Sijil Kelayakan Duduk dalam tempoh 2 minggu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

 

 

 

4.

Keputusan permohonan lesen premis perniagaan-perniagaan dan perusahaan dalam tempoh 4 minggu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

 

 

 

5.

Pembayaran cukai taksiran, caruman membantu kadar dan tempat letak kereta dalam tempoh 5 minit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

6.

Keputusan permohonan penyewaan peralatan Majlis Daerah Tanah Merah dalam tempoh 15 minit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

7.

Memberi jawapan kepada aduan-aduan pelanggan dalam tempoh 5 hari bekerja hingga 30 hari bekerja bergantung kepada skala setiap kes

100%

100%

100%

100%

95%

95%

100%

100%

100%

 

 

 

8.

Kami berjanji semua undang-undang yang terpakai di kawasan Majlis akan dikuatkuasakan dengan adil bertujuan memastikan pembangunan terancang, kebersihan dan keindahan dapat dikekalkan dengan sebaik mungkin

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%