MENU

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Daerah Tanah Merah ialah  Setiausaha , Majlis Daerah Tanah Merah.

Nama                :  AMIRUL HISHAM BIN MOHAMAD SAPRI

Emel                 : mdtm@kelantan.gov.my

No. Telefon       : 099556026/302

No. Faks           : 099556826

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT MDTM
  2. Memastikan  semua  pengguna  mematuhi  Dasar  Keselamatan  ICT  MDTM
  3. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber manusia dan perlindungan      keselamatan) adalah mencukupi

Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT MDTM