MENU

Jabatan Perhubungan Awam dan Korporat
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Arief Rodzan Bin Abu BAkar Pembantu Tadbir (P/O) N19 09-9556026
Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Zailani Bin Abd Ghani Pembantu Tadbir Kanan N22 09-9556026
Penilaian dan Pengurusan Harta
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Siti Norhaswanie binti Omar Penolong Pegawai Penilaian W29 09-9556026
Pembangunan dan Kejuruteraan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Zulkifli Bin Din Pembantu Tadbir (P/O) N19 09-9556026
Haji Ahmad Muhaimin bin Haji Abdullah Pembantu Tadbir (P/O) N19 099556026 099556826
Mohd Zuhaidi Bin Abd Kadir Penolong Jurutera Kanan JA36 09-9556026 zuhaidi@kelantan.gov.my
Mohamad Ramli Bin Abdul Rahman Penolong Jurutera (Tugas Khas) JA29 09-9556026
Norasyikien binti Shamsuddin Penolong Juru Ukur Bahan JA29 (Kontrak) 099556026 099556826
Abdul Hafiz Bin Ibrahim Penolong Jurutera (Elektrik) JA29 09-9556026
Pelesenan dan Kesihatan Awam
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Che Ismail Bin Che Md Daud Pembantu Tadbir (P/O) N19 09-9556026