MENU

Majlis Daerah Tanah Merah
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Tuan Haji Norazman bin Abd Ghani Yang Dipertua 09-9556007 ydpmdtm@kelantan.gov.my
Fiesal bin Haji Abdullah Setiausaha 09-9556026
Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Tuan Ismail Bin Tuan Muda Penghantar Notis 09-9556026
Mukhtar Bin Yusoff Pembantu Am Pejabat 09-9556026
Mohd Zaki Bin Ismail Pembantu Tadbir (P/O) N19 09-9556026
Che Khairul Azhan Bin Che Ahmad Penolong Pegawai Tadbir Kanan N36 09-9556026 ckhairul@kelantan.gov.my
Hj Che Faizu Bin Ab Razak Pembantu Tadbir Kanan N26 09-9556026
Nurharyanie Binti Mohd Azami Pembantu Tadbir (P/O) N19 09-9556026
Hasmah Binti Mat Pembantu Tadbir (P/O) N19 09-9556026
Jabatan Perhubungan Awam dan Korporat
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Haizum Binti Deraman Pegawai Khidmat Pelanggan 09-9556026