MENU

BORANG-BORANG ONLINE

A. PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PELAN SUSUNATUR / UBAH SYARAT & PECAH SEMPADAN SERENTAK / LAPORAN CADANGAN PEMAJUAN (OSC 647)

BIL

SENARAI SEMAK / BORANG / LAMPIRAN BERKAITAN

UNIT YANG DIRUJUK

 

1. Kebenaran Merancang (KM)

 

1.  borang_a_jadual_pertama_kppa_am_negeri_kelantan_2010.pdf

2.  senarai_semak_pelan_kebenaran_merancang_susunatur.pdf

 

 

2. PELAN BANGUNAN (PB)

 

borang_a_jadual_kedua_ukbs_1984_negeri_kelantan.pdf

 

 

borang_a_jadual_pertama_kppa_am_negeri_kelantan_2010.pdf

 

 

senarai_semak_pelan_bangunan.pdf

 

senarai_semak_pelan_menara_telekomunikasi.pdf

senarai_semak_pelan_tambahan_atau_ubahsuai_bangunan.pdf

 3. PELAN KEJURUTERAAN

 

pelan_kejuruteraan.pdf

 

 

senarai_semak_pelan_lampu_jalan.pdf

4. SUBSIDIARI KM

 

senarai_semak_permohonan_nama_taman_dan_jalan.pdf

 

 

senarai_semak_permohonan_pelan_landskap.pdf