MENU

1.            Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang beralamat di Jajahan Tanah Merah, Kelantan,  berdaftar dengan Majlis Daerah Tanah Merah dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) serta  Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), mempunyai jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja berikut:

 

Bil

Tajuk Kerja

Taraf / Jenis

Syarikat

Gred

Kategori CE

Pengkhususan

1.

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN DUSUN PINANG – BANGGOL KEMUNTING, TANAH MERAH, KELANTAN

BUMIPUTERA

G1

CE 01

2.

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN BERGEMA, TANAH MERAH, KELANTAN

BUMIPUTERA

G1

CE01

3.

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN SRI REMAH, TANAH MERAH, KELANTAN

BUMIPUTERA

G1

CE01

4.

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN PONDOK LAMA,  TANAH MERAH, KELANTAN

BUMIPUTERA

G1

CE01

5.

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN KG GERTAK CHABE, TANAH MERAH, KELANTAN

BUMIPUTERA

G1

CE01

6.

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN TAMAN ADABI, TANAH MERAH, KELANTAN

BUMIPUTERA

G1

CE01

7.

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN PERKEDAIAN TAMAN BARAKAH, TANAH MERAH, KELANTAN

BUMIPUTERA

G1

CE01

8.

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN TAMAN HAJARUL ASWAD, TANAH MERAH, KELANTAN

BUMIPUTERA

G1

CE01

9.

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN TAMAN KENANGA, LORONG 5, TANAH MERAH, KELANTAN

BUMIPUTERA

G1

CE01

10.

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN LUBOK, TANAH MERAH, KELANTAN

BUMIPUTERA

G1

CE01

11.

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN PERSIARAN ADABI, TANAH MERAH, KELANTAN

BUMIPUTERA

G1

CE01

12.

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN TAMAN SRI BANGGOL KEMUNTING, TANAH MERAH, KELANTAN

BUMIPUTERA

G1

CE01

 

2.            Butir-butir kerja dan Borang Penyertaan dan Sebutharga boleh didapati di pejabat Majlis Daerah Tanah Merah mulai dari 31-03-2019 hingga 03-04-2019 pada hari dan waktu berikut:-

 

Ahad hingga Rabu             : 8.15 pagi hingga 12.45 tgh hari

                                                              2.15 ptg hingga 4.00 ptg

 

Khamis                                : 8.15 pagi hingga 12.45 tgh hari

                                               2.15 ptg hingga 3.00 ptg

 

3.            SESI TAKLIMAT DIWAJIBKAN HADIR. Satu sesi taklimat akan diadakan pada 28-03-2019 (KHAMIS) jam 11.30 PAGI di Bilik Mesyuarat Utama Majlis Daerah Tanah Merah.  Kontraktor yang berminat dikehendaki berkumpul di perkarangan Majlis Daerah Tanah Merah bagi tujuan pendaftaran.

 

4.            Kontraktor/wakil dikehendaki membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN (CIDB) dan Sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputera semasa mendaftar. (Wakil dikehendaki membawa surat kebenaran bertulis).

 

5.            Borang sebutharga akan dikeluarkan kepada kontraktor yang menghadiri sesi taklimat sahaja.

 

6.            Harga Borang Sebutharga ialah RM 30.00 (Ringgit Malaysia: TIGA PULUH SAHAJA) satu set dan boleh dibeli dengan wang tunai bermula dari tarikh yang disebut di atas. Pastikan satu resit salinan resit bayaran untuk mendapatkan Borang Sebutharga.

 

7.            Borang Penyertaan Sebutharga mestilah diambil selewat-lewatnya sehari sebelum tarikh tutup.

 

8.            Dokumen Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan di tulis No. Sebutharga serta tarikh tutup dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga sebelum atau pada  04-04-2019 (KHAMIS) JAM 12.00 TENGAHARI di pejabat Majlis Daerah Tanah Merah.

 

9.            Pejabat ini tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran.

 

10.          Petender yang berjaya sahaja akan diberitahu.

 

Sekian, terima kasih.