MENU

Tawaran adalah  dipelawa kepada  orang  perseorangan/syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya  Syarikat  Malaysia  (SSM) membuat  tawaran   Pajakan  Pasar-pasar   di  dalam Kawasan Majlis Daerah  Tanah Merah  bagi tempoh satu  (1) tahun  bermula  01  Januari 2018 hingga 31 Disember 2018 bagi tawaran  sebagaimana berikut :-

1.1.       Pajakan Pasar Besar   

1.2.       Pajakan Pasar-pasar (Pasar Batu Gajah, Pasar Batang Merbau,Pasar Gual Ipoh)  

1.3.       Pajakan Tandas Awam Pasar Besar Dan Tandas Awam Pasar Borong  

 

Semua tawaran  hendaklah dibuat melalui Borang Tawaran Pajakan yang boleh didapati di Majlis

Daerah Tanah Merah, dengan harga RM30.00 (Ringgit: Tiga Puluh Sahaja) senaskah

 

*sila klik  untuk muat turun iklan.