MENU
Semua Pemegang Lesen Premis Perniagaan di bawah Pentadbiran MDTM Dikehendaki memperbaharui Lesen Perniagaan anda mulai Disember 2014. Sila pastikan Lesen 2015 anda diperbaharui sebelum Februari 2015 bagi mengelakkan tindakan kompaun dan penguatkuasaan.
Sebarang Pertanyaan sila hubungi Jabatan Pelesenan di talian 09-9556023/09-9556026.
http://www.mdtanahmerah.gov.my